U8

Chlapci narodení po 1.1.2011

U9

Chlapci narodení po 1.1.2010

U10

Chlapci narodení po 1.1.2009

U11

Chlapci narodení po 1.1.2008

U12

Chlapci narodení po 1.1.2007

U13

Chlapci narodení po 1.1.2006

A15

Dievčatá narodené po 1.1.2004