Informácie o turnaji

4 SPORT Cup

4 Sport Cup: 3.2. - 6.2. 2022

Tímy sa môžu prihlásiť do 1 dievčenskej a 6 chlapčenských kategórií :

Kategória

Rok

narodenia

Hrací

čas

Počet

hráčov

Rozmery

ihriska

Rozmery

bránok

Striedanie hráčov

U8

Chlapci narodení

 po 1.1.2014

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

U9

Chlapci narodení

 po 1.1.2013

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

U10

Chlapci narodení

 po 1.1.2012

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

U11

Chlapci narodení

 po 1.1.2011

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

U12

Chlapci narodení

 po 1.1.2010

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

U13

Chlapci narodení

 po 1.1.2009

1 x 25´

4 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

A15

Dievčatá narodené

 po 1.1.2007

1 x 25´

4 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

Ľubovoľné

 

OFICIÁLNY PROGRAM TURNAJA:

3.2.2022 (štvrtok)              

- príchod tímov, registrácia tímov od 9.00 hod. do 16.00 hod.

- ubytovanie  možné po 14.00 hod.  

- zápasy v základných skupinách od 16.00 hod. 

 

4.2.2022 (piatok)             

- zápasy v základných skupinách, slávnostné otvorenie turnaja, priateľské posedenie trénerov a vedúcich tímov

- registrácia ubytovaných v kategórii A15

 

5.2.2022 (sobota)              

- zápasy v základných skupinách, play-off

 

6.2.2022 (nedeľa)         

- play off a finálové zápasy všetkých vekových kategórií, slávnostné vyhodnotenie a ukončenie turnaja.

 

TÍMY:

Tím môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedúceho tímu. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia hráčov sú organizátormi vítaní! Organizátor zabezpečuje ubytovanie a stravovanie aj pre rodičov a fanúšikov.

Vek hráčov nesmie presiahnuť určenú hranicu v každej kategórii. Hráč môže štartovať len za jeden tím a len v jednej vekovej kategórii.

Tréner alebo vedúci tímu musí mať k dispozícii počas každého zápasu na turnaji nasledovné dokumenty:

 • registračné preukazy každého hráča (slovenské tímy) /alebo iný doklad s fotkou a dátumom narodenia/
 • platné cestovné pasy každého hráča (slovenské a zahraničné tímy)

Každý tím musí mať svojho trénera alebo vedúceho tímu. Pri nesplnení tejto podmienky, organizátor nebude upravovať časový rozpis zápasov.

 

POISTENIE:

Zúčastnené tímy sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji. Vedúci tímu musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb na každom zápase. Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, hradia náklady súvisiace s ošetrením individuálne v hotovosti, priamo na mieste.

 

PREHLÁSENIA:

Tréneri všetkých tímov sú povinní odovzdať pri registrácii:

 • prehlásenie o zdravotnom stave hráčov
 • kompletnú súpisku hráčov, vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla registračného preukazu (u zahraničných tímov číslo pasu) a čísla dresu
 • prehlásenie trénera, že počas každého zápasu na turnaji bude mať k dispozícii registračné preukazy (slovenské tímy), cestovné pasy (slovenské a zahraničné tímy) všetkých hráčov uvedených na súpiske
 • prehlásenie trénera, že sa oboznámil s pravidlami turnaja a súhlasí s nimi.

 

VÍZA:

Tímy, ktoré potrebujú víza, zašlú zoznam účastníkov najneskôr do 31.12.2021. Inak nie je zaručené, že obdržia víza do termínu nástupu na turnaj. Zoznam obsahuje: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu každého účastníka a meno, priezvisko a adresu vedúcej osoby, na ktorú sa posiela pozývací list.

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA:

 • tímy budú rozdelené do základných skupín podľa počtu prihlásených tímov a budú hrať podľa vopred určeného kľúča
 • hrá sa podľa pravidiel futbalu, halového futbalu a pravidiel, ktoré budú zaslané prihláseným tímom v inštrukciách o turnaji

 

VECNÉ CENY:

Každá kategória hrá na turnaji o putovný pohár, ktorý sa stáva vlastníctvom víťaza na jeden rok.

Na turnaji 4 Sport Cup budú odmenené v každej kategórii prvé tri najlepšie tímy nasledovne:

 • putovný pohár pre víťaza turnaja
 • víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto
 • diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily za prvé, druhé a tretie miesto
 • vecné ceny pre každého hráča tímu na prvom, druhom a treťom mieste (max. 18 hráčov)
 • najlepší brankár, hráč a strelec 

 

VOĽNÝ ČAS A DOPRAVA:

Organizátori pripravili pre zúčastnené tímy v rámci voľného času možnosť za zľavnené vstupné zahrať si bowling v "Bowlingu pri trati" alebo navštíviť Krajské múzeum, Národnú kultúrnu pamiatku Solivar, Vodárenskú vežu alebo trampolínové centrum Jump It Up. Pre všetkých účastníkov zabezpečil organizátor bezplatnú prepravu autobusmi Mestskej hromadnej dopravy a autobusmi turnajovej kyvadlovej prepravy.

 

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:

Kategória D - internát: 3 x noc, 3 x plná penzia = 78 € / osoba / turnaj

Turnaj začína večerou 3.2.2022 (štvrtok), končí obedom 6.2.2022 (nedeľa).

A15 : 2 x noc, 2 x plná penzia = 52 € / osoba / turnaj

Tímy, ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať.

 

Ceny ubytovania a stravovania v kategóriách C, B, A (penzión, hotel) na vyžiadanie.

 

PRIHLÁSENÉ TÍMY MUSIA MAŤ ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE A STRAVOVANIE CEZ ORGANIZÁTORA TURNAJA!

  

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Účastnícky poplatok pre jeden tím je 130 € a platí pre každú kategóriu zvlášť. V prípade odhlásenia tímu z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia.

Tímy, ktoré prihlásia na turnaj viac ako jeden tím, majú špeciálnu zľavu od organizátora:

Počet tímov      Účastnícky poplatok  Počet tímov         Účastnícky poplatok
1 tím 130 €  4 tímy 440 €
2 tímy 250 € 5 tímov  500 €
3 tímy 360 €    


Každý tím, ktorý sa ubytuje mimo ponuky organizátora bude platiť štartovné 350 €
/neplatí pre družstvá z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

 

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY A ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

21. JANUÁR 2022